Geneza Papieskiego Seminarium Wschodniego w Dubnie i jego patroni

  • Jerzy Zając socjolog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńkiego w Warszawie
Słowa kluczowe: Papieskie Seminarium Wschodnie, Dubno, czasopisma studenckie, czasopisma diecezjalne, archiwalia

Abstrakt

Jednym z seminariów duchownych, gdzie studiowali młodzieńcy chcący poświęcić się stanowi duchownemu, było Papieskie Seminarium Wschodnie w Dubnie. Autor, opierając się na źródłach dotychczas rzadko cytowanych, bądź zupełnie niewykorzystywanych, kreśli genezę tej uczelni i ukazuje jej patronów-jałmużników. Nieznane dotychczas dokumenty to m.in. czasopismo kleryckie łucki „Charitas” (późniejszy „Caritas”) oraz wydawane w Dubnie pismo „Druh-Другъ-Amicus”. Niewykorzystanym w opracowaniach materiałem źródłowym są także dwa inne czasopisma: „Miesięcznik Pasterski Łucki” (1926-1939) oraz wydawany w latach 1933-1939 „Oriens” – dwumiesięcznik poświęcony sprawom religijnym Wschodu. Lektura czasopism kleryckich, diecezjalnych i tematycznie profilowanych oraz dokumentów z Archiwum Akt Nowych w Warszawie pozwala nie tylko zweryfikować określoną wiedzę, ale także poszerzyć horyzonty o nowe ważne fakty, tematy i obszary.

Opublikowane
2016-12-31
Dział
Z problematyki historycznej