Geneza Papieskiego Seminarium Wschodniego w Dubnie i jego patroni

  • Jerzy Zając socjolog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńkiego w Warszawie
Słowa kluczowe: Papieskie Seminarium Wschodnie, Dubno, czasopisma studenckie, czasopisma diecezjalne, archiwalia

Abstrakt

Jednym z seminariĂłw duchownych, gdzie studiowali mĹodzieĹcy chcÄcy poĹwiÄciÄ siÄ stanowi duchownemu, byĹo Papieskie Seminarium Wschodnie w Dubnie. Autor, opierajÄc siÄ na ĹşrĂłdĹach dotychczas rzadko cytowanych, bÄdĹş zupeĹnie niewykorzystywanych, kreĹli genezÄ tej uczelni i ukazuje jej patronĂłw-jaĹmuĹźnikĂłw. Nieznane dotychczas dokumenty to m.in. czasopismo kleryckie Ĺucki âCharitasâ (późniejszy âCaritasâ) oraz wydawane w Dubnie pismo âDruh-ĐŃŃĐłŃ-Amicusâ. Niewykorzystanym w opracowaniach materiaĹem ĹşrĂłdĹowym sÄ takĹźe dwa inne czasopisma: âMiesiÄcznik Pasterski Ĺuckiâ (1926-1939) oraz wydawany w latach 1933-1939 âOriensâ â dwumiesiÄcznik poĹwiÄcony sprawom religijnym Wschodu. Lektura czasopism kleryckich, diecezjalnych i tematycznie profilowanych oraz dokumentĂłw z Archiwum Akt Nowych w Warszawie pozwala nie tylko zweryfikowaÄ okreĹlonÄ wiedzÄ, ale takĹźe poszerzyÄ horyzonty o nowe waĹźne fakty, tematy i obszary.

Opublikowane
2016-12-31
Dział
Z problematyki historycznej