Problematyka migrantów i uchodźców w świetle społecznego nauczania Kościoła w kontekście wydarzeń roku 2015

  • Tadeusz Borutka Department of Sociology of Religion Pontifical University of John Paul II
Słowa kluczowe: migranci, ordo caritatis, Kościół, społeczne nauczanie Kościoła, uchodźcy, godność osoby, prawa człowieka, obowiązki, solidarność, zagrożenie życia

Abstrakt

W minionym wieku migracje stały się szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem, które ma wpływ zarówno na kraj pochodzenia, jak również na kraje tranzytowe i docelowe migracji. Staje się to ogromnym problemem i szczególnym wyzwaniem dla polityków, ekonomistów, socjologów i demografów. Problem migracji dotyka milionów ludzi. Jest ona też problemem dla Kościoła, który służy całej ludzkości, i który musi sobie z nią radzić i wychodzić naprzeciw jej wymaganiom w duchu ewangelicznej miłości.

Bezprecedensowa zeszłoroczna migracja osiągnęła niewyobrażalne wcześniej rozmiary. Obecnie mamy do czynienia z napływem setek tysięcy ludzi pochodzących z zupełnie odmiennych kontekstów kulturowych i religijnych. Migracja jest problemem etycznym i społecznym, a także wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła. Ten fakt powinien zachęcić wspólnotę chrześcijańską do refleksji i przedsięwzięcia dobrze przemyślanych i celowych działań. Nie możemy odkładać tych spraw na jutro.

Kościół zachęca wiernych to solidarności z uchodźcami. W pierwszym rzędzie należy podjąć długofalowe działania eliminujące przyczyny migracji. Wymaga to pewnego wysiłku. W tym celu konieczna jest większa współpraca międzynarodowa, aby rozwiązać konflikty powodujące rozlew krwi i zmniejszyć inne przyczyny skłaniające ludzi do porzucenia swojej ojczyzny. Konieczne są wysiłki ukierunkowane na promocję takich warunków, które pozwolą im na pozostanie w ojczyźnie albo – w przypadku gdy już ją opuścili – zachęcą do powrotu.

Bibliografia

Benedykt XVI. 2009. Encyklika „Caritas in veritate” o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i w prawdzie, Watykan.
Benedykt XVI. 2006. Migracja znakiem czasu. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2006 r. „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie), 27 (1): 4-5.
Franciszek. 2014. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Watykan.
Franciszek. 2015. Kościół bez granic matką wszystkich. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015. „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie), 35 (10): 4-5.
Franciszek, Kościół was wspiera, http://www.idziemy.com.pl/spoleczenstwo/papiez-do-mlodych-uchodzcow-kosciol-was-wspiera (9 I 2015).
Franciszek. 2014. Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu”. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2014. „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie), 34 (10): 4-5.
Paweł VI. 1971. List apostolski „Octogesima adveniens”, Watykan.
Wielka wędrówka ludów – Wikipedia, wolna encyklopedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_w%C4%99dr%C3%B3wka_lud%C3%B3w Co powinniśmy wiedzieć o uchodźcach [15 WAŻNYCH PYTAŃ],
http://wyborcza.pl/1,75477,18731087,co-powinnismy-wiedziec-o-uchodzcach.html#ixzz3wZaPL8nR
nr 270.
Opublikowane
2016-12-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej