Koncepcja kreatywności. W kierunku integralnej wizji kreatywności w aplikacji psychowychowawczej

  • Cofii Roger Anoumou Università Pontificia Salesiana, Rome
  • Zbigniew Formella, SDB Università Pontificia Salesiana, Rome
Słowa kluczowe: definicja, koncepcja, kultura, samo-aktualizacja, kreatywność

Abstrakt

Kreatywność jest pojęciem, które wymyka się łatwemu zdefiniowaniu, choć od zawsze jest przedmiotem dużego zainteresowania. Ta problematyka jest dostrzegalna w koncepcjach psychologicznych, w których nie ma jednoznacznej definicji teoretycznej czy aplikacyjnej na temat koncepcji kreatywnosci. Niemniej jednak, po dokonaniu analizy etymologicznej i semantycznej niektórych aspektów, można podjąć się próby zdefiniowania jej jako zdolności człowieka do realizowania nowych pomysłów, spostrzeżeń, wynalazków, przedmiotów artystycznych lub aktów, w celu stworzenia coś nowego, znalezienia oryginalnego rozwiązania, gotowości do zmiany lub przemiany świata. Pojęcie kreatywność dostarcza licznych problemów koncepcyjnych, a to powoduje brak konsensusu wśród badaczy tego zagadnienia. Problem ten wydaje się najbardziej skomplikowany, gdy skupia się uwagę na kreatywności w kontekście kulturowym (zarówno kultury Zachodu, jak i Wschodu). Ponieważ istniejące różnice są źródłem bogactwa, a nie deficytu, Autorzy artykułu przedstawiają własną propozycję integracji różnych kryteriów kulturowych oraz w miarę jednolitą wizję koncepcji kreatywnosci, którą zawiera, ich zdaniem, model A. Kharkhorina – Creativity.4in1, w oparciu o kryteria: Nowości, Użyteczności, Estetyki i Autentyczności. Ta integracyjna wizja nie jest jeszcze ostatnią możliwą próbą, zaprasza ona zatem do głębszego badania i ulepszania zaproponowanego modelu.

Bibliografia

Kreatywność jest pojęciem, które wymyka się łatwemu zdefiniowaniu, choć od zawsze jest przedmiotem dużego zainteresowania. Ta problematyka jest dostrzegalna w koncepcjach psychologicznych, w których nie ma jednoznacznej definicji teoretycznej czy aplikacyjnej na temat koncepcji kreatywnosci. Niemniej jednak, po dokonaniu analizy etymologicznej i semantycznej niektórych aspektów, można podjąć się próby zdefiniowania jej jako zdolności człowieka do realizowania nowych pomysłów, spostrzeżeń, wynalazków, przedmiotów artystycznych lub aktów, w celu stworzenia coś nowego, znalezienia oryginalnego rozwiązania, gotowości do zmiany lub przemiany świata. Pojęcie kreatywność dostarcza licznych problemów koncepcyjnych, a to powoduje brak konsensusu wśród badaczy tego zagadnienia. Problem ten wydaje się najbardziej skomplikowany, gdy skupia się uwagę na kreatywności w kontekście kulturowym (zarówno kultury Zachodu, jak i Wschodu). Ponieważ istniejące różnice są źródłem bogactwa, a nie deficytu, Autorzy artykułu przedstawiają własną propozycję integracji różnych kryteriów kulturowych oraz w miarę jednolitą wizję koncepcji kreatywnosci, którą zawiera, ich zdaniem, model A. Kharkhorina – Creativity.4in1, w oparciu o kryteria: Nowości, Użyteczności, Estetyki i Autentyczności. Ta integracyjna wizja nie jest jeszcze ostatnią możliwą próbą, zaprasza ona zatem do głębszego badania i ulepszania zaproponowanego modelu.
Opublikowane
2016-12-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej