Open Journal System v. 3.x - nowy system obiegu publikacji w czasopiśmie "Seminare"

2017-02-25

Upowszechnianie wyników badań przez digitalizację "Seminare. Poszukiwania naukowe".
 – Zadanie finansowane w ramach umowy 504/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

„Seminare. Poszukiwania naukowe” w ramach procesu dalszej informatyzacji i digitalizacji czasopisma jako pierwsze czasopismo na świecie podjęło się adaptacji najnowszego OJS v. 3.x na język polski.

Proces ten polegał na:

  • opracowaniu polskiej wersji językowej (tłumaczenie i modyfikacja ok. 100 plików systemowych)
  • wdrożeniu czasopisma „Seminare” w system OJS 3.x
  • nawiązaniu stałej współpracy ze społecznością i twórcami systemu – Public Knowledge Project (fora, portale społecznościowe)

Open Journal System w wersji 3.x to owoc wielu koncepcji i pomysłów pochodzących ze środowiska użytkowników na całym świecie, a także z trendów w sieci które pojawiły się od 2005 roku i obowiązuję do chwili obecnej.

Poprzednia wersja systemu (Open Journal System v. 2.4), z której obecnie korzysta na świecie ponad 10 tys. czasopism, stała się z czasem dosyć przestarzała. Cechowała się brakiem intuicyjności, a co najważniejsze, nie była responsywna dla urządzeń mobilnych (smartfony i tablety). Warto nadmienić, że już w 2013 roku globalna ilość wyświetleń czasopism w Internecie przekroczyła 50% na urządzeniach mobilnych.

Nowy system gwarantuje łatwość zarządzania publikacji czasopisma, począwszy od przesłania tekstu przez autora, poprzez proces recenzowania, aż po kontrolę i koordynację postępu prac redakcyjnych.