KOLEGIUM REDAKCYJNE

prof. dr hab.  Jerzy Gocko SDB (KUL, Lublin)
Redaktor Naczelny

dr hab. prof. UKSW Stanisław Chrobak SDB (UKSW, Warszawa)
Zastępca Redaktora Naczelnego

dr Krzysztof Niegowski SDB (UKSW, Warszawa)
Zastępca Redaktora Naczelnego, Sekretarz redakcji

dr Dariusz Sztuk SDB (UKSW, Warszawa)
Sekretarz redakcji

 

dr Radosław Błaszczyk SDB (WSDTS, Ląd)

dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB (UKSW, Warszawa)

dr Marek T. Chmielewski SDB (WSDTS, Ląd)

dr hab. prof. UKSW Arkadiusz Domaszk SDB (UKSW, Warszawa)

dr Kazimierz Gryżenia SDB (UKSW, Warszawa)

dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB (UPJPII, Kraków)

dr Roman Mazur SDB (UPJPII, Kraków)

prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB (UKSW, Warszawa)

dr hab. prof. UKSW Jan Niewęgłowski SDB (UKSW, Warszawa)

dr hab. Ryszard F. Sadowski SDB (UKSW, Warszawa)

prof. dr hab. Henryk Stawniak SDB (UKSW, Warszawa)

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB - socjologia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 prof. dr hab. Henryk Stawniak SDB - prawo kanoniczne
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Dariusz Sztuk SDB - teologia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL - historia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Dariusz Buksik SDB - psychologia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Ryszard F. Sadowski SDB - filozofia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. prof. UKSW Stanisław Chrobak SDB - pedagogika
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

dr Joanna Wójcik
dla języka polskiego

Teresa Wojcik PhD
Villanova University - USA
dla języka angielskiego

Ewa Sawicka
dla języka angielskiego

dott.ssa Cristina Monacchia
Universita Pontificia Salesiana - Rzym - Włochy
dla języka włoskiego

Peter Gross, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz
dla języka niemieckiego

 

KOREKTA EDYTORSKA

dr Joanna Wójcik

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

dr Bartłomiej Skowroński
Uniwersytet Warszawski 

 

SKŁAD TEKSTU

Marcin Izdebski