Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 grudnia 2015 r. Seminare znajduje się w części B Wykazu Czasopism Naukowych, wg którego przyznano naszemu czasopismu 15 punktów. Zaś ewaluacja Seminare przeprowadzona przez Index Copernicus w bazie IC Journals Master List za rok 2014 zakończyła się przyznaniem Seminare wskaźnika ICV o wartości  65.08

Dojrzewanie środowiska naukowego skupionego wokół Seminare zaowocowało powołaniem do życia Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, które od roku 2008 jest oficjalnym wydawcą tego czasopisma.

Seminare dzieli się na następujące części: teologiczną, filozoficzną, historyczną i społeczno-pedagogiczną. Wszystkie artykuły publikowane są w języku polskim, zawierają jednak streszczenia w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub hiszpańskim. Chociaż Seminare jest czasopismem, w którym publikują przede wszystkim członkowie TNFS, to jest ono szeroko otwarte dla wszystkich uczonych, zarówno duchownych, jak i świeckich. Wielu wybitnych specjalistów publikuje na łamach tego periodyku.

Periodyk ten jest dostępny w wielu bibliotekach, m.in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, większości bibliotek uniwersytetów państwowych oraz wielu bibliotekach seminariów diecezjalnych i zakonnych a także w bibliotece Universita Pontificia Salesiana w Rzymie (Włochy).


Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe" jest dostępne zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

  • „Seminare. Poszukiwania naukowe" jest indeksowane w następujących bazach:


  • p-ISSN: 1232-8766
  • e-ISSN: 2450-1328