Uwagi o kompletności fundacji Jana Łaskiego

  • Czesław Grajewski UKSW Warszawa

Abstrakt

Artykuł jest ogólnym spojrzeniem na księgi liturgiczne fundowane przez prymasa Jana Łaskiego ok. 1520 r. dla kościoła w rodzinnym Łasku. Dokładna liczba woluminów nie jest znana. Obecnie wiadomo o siedmiu: dwa tomy graduału (komplet), dwa tomy antyfonarza (trzeci zaginął), dwa psałterze i jednotomowe cantatorium.


Graduały i jeden psałterz przechowywane są obecnie w Archiwum Miejskim w Łodzi, obydwa tomy antyfonarza znajdują się w Archiwum Kolegiaty w Łasku, drugi psałterz w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Intonarium znajduje się w Bibliotece Kolegiaty NMP w Kaliszu.

Wykaz bibliografii

Bisztyga Jerzy. 2009. Psalterium Andrzeja Piotrkowczyka z 1599 roku jako pierwszy dokument potrydenckiego chorału gregoriańskiego w Polsce. Lublin (praca doktorska, egzemplarz w Bibliotece KUL JPII).
Boguniowski Józef Wacław. 2001. Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru Trydenckiego i ich recepcja w Polsce. Kraków: Unum.
Dobszay László. 2000. Reading an Office Book, 48-60. W The Divine Office in the Latin Middle Ages. Methodology and Source Studies, Regional Developments, Hagiography. New York: Oxford University Press .
Grajewski Czesław. 2004. Formuły dyferencyjne psalmodii brewiarzowej w źródłach polskich. Toruń: Pomorskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej.
Grajewski Czesław. 2013. Nieznany psałterz fundacji Jana Łaskiego. Liturgia Sacra 19 nr 1 : 119-133.
Huglo Michel. 2001. The Cantatorium. From Charlemagne to the Fourteenth Century, 89-103. W The Study of Medieval Chant. Paths and Bridges, East and West. Cambridge: The Boydell Press.
Kołodziejczak Zenon. 1989. Antyfonarz ms. b.s. z Biblioteki Kolegiaty w Łasku. Studium źródłoznawcze, Warszawa (praca magisterska, egzemplarz w Bibliotece UKSW).
Palazzo Eric. 1998. A History of Liturgical Books. From the Beginning to the Thirteenth Century. Collegeville: The Liturgical Press.
Pawlak Ireneusz. 1976. Kalendarz katedry gnieźnieńskiej w I połowie XVI wieku. Studia Gnesnensia 2 : 265-279.
Pawlak Ireneusz. 2012. Clemens de Piotrków (c. 1450-1507) - canonicus gnesnensis vir in arte musica peritus. Liturgia Sacra 18 nr 1 : 151-161.
Rył Jadwiga. 1975. Najstarszy spis książek (1608 r.) Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Studia Gnesnensia 1 : 229-251.
Steiner Ruth, Hiley David. 1980. Cantatorium. W The New Grove Dictionary of Music and Musicians, t. X. Washington.
Tafiłowski Piotr. 2007. Jan Łaski (1456-1531) kanclerz koronny i prymas Polski. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Opublikowane
2016-05-31
Jak cytować
GRAJEWSKI, Czesław. Uwagi o kompletności fundacji Jana Łaskiego. Seminare. Poszukiwania naukowe | OJS 3x po polsku, [S.l.], v. 37, n. 2, p. 163-171, maj 2016. ISSN 2450-1328. Available at: <http://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/52>. Date accessed: 23 wrz. 2017.
Dział
Z problematyki historycznej