Starotestamentowe antycypacje trynitarne w perspektywie motywu wielości w istocie Bóstwa

  • Leszek Grula UKSW, Warszawa

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie przesłanek starotestamentalnych, sugerujących istnienie w Bogu pewnych wielości, które w perspektywie Nowego Testamentu dają się nam odczytać jako działanie poszczególnych Osób Bożych. Analiza i zestawienie fragmentów Starego i Nowego Testamentu świadczy w perspektywie Bożych działań i Jego opisów, że na przestrzeni dziejów Bóg wnikał w życie ludzi zawsze w Osobach Ojca Syna i Ducha Świętego.

Wykaz bibliografii

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 2008. wyd. V, Poznań: Pallotinum.
Apostoli Andrew J. 2005. Wierzę w Ducha Świętego. Gdańsk: Exter.
Najda Andrzej J. Ciało w rozumieniu biblijnym. 2011. Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, 11-22. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.
Czy wierzyć w Trójcę? Czy Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym? 1989. Niemcy.
Ireneusz z Lyonu. Przeciw herezjom, cyt. za: Chesed Natan. 2010. Inny Jezus, Inny Duch, Inna Ewangelia, KONCEPT Design.
Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, w: 1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem. 2012, 159-318. Warszawa: UKSW.
Warzeszak Józef. 2006. Bóg Jedyny w Trójcy Osób. Warszawa: Archidiecezji Warszawskiej.
Chesed Natan. 2010. Inny Jezus, Inny Duch, Inna Ewangelia, KONCEPT Design.
Christensen Otto H. 1970. Getting Acquainted with God. Washington: Reviev and Herald Publishing Association.
Olyott Stuart. 1990. W Trójcy Jedyny. Poznań: Ewangeliczne.
Tertulian, Przeciw Prakseaszowi, w: Źródła Myśli Teologicznej, red. Baron Arkadiusz, Górski Tadeusz. 1996, 35-86. Kraków: WAM.
Żychiewicz Tadeusz. 1986. Stare Przymierze, Kraków: ZNAK.
Nee Watchman. 2003. Chwalebny Kościół. Indie: Living Stream Ministry.
Whidden Woodrow. Reeve John W. Moon Jerry. 2005. Trójca. Jak zrozumieć miłość Bożą, plan zbawienia i chrześcijańskie więzi, Warszawa: Znaki Czasu.
Opublikowane
2016-05-31
Jak cytować
GRULA, Leszek. Starotestamentowe antycypacje trynitarne w perspektywie motywu wielości w istocie Bóstwa. Seminare. Poszukiwania naukowe | OJS 3x po polsku, [S.l.], v. 37, n. 2, p. 23-32, maj 2016. ISSN 2450-1328. Available at: <http://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/41>. Date accessed: 23 wrz. 2017.
Dział
Z problematyki teologicznej