Kim jestem? Czyli o kształtowaniu tożsamości dziecka

  • Izabela Gątarek Wydział Pedagogiczny UKSW, Warszawa

Abstrakt

Poczucie tożsamości uznawane jest za rodzaj samowiedzy człowieka, jego sądów, wyobrażeń i poczucia wartości.  Jest nieustającym zadaniem do wykonania, które odnawia się bo przecież wchodzimy w rozmaite interakcje każdego dnia, gromadzimy nowe doświadczenia, zmieniamy, może uzupełniamy nasze poglądy, postawy. Codziennie prowadzimy wewnętrzne spory, rozważania, rozmawiamy z innymi ludźmi. Każdego dnia mamy zatem możliwość poznawać  coraz głębiej i lepiej samych siebie. A jest to ważne tym bardziej, że właśnie poczucie tożsamości osobistej pełni najbardziej istotną rolę w psychologicznym wymiarze funkcjonowania każdego człowieka, utrata tożsamości dezorganizuje jego osobowość.

Bibliografia

Bajkowski Tomasz. 2001. Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Białystok. Trans Humana
Bielska Ewa. 2001. Konteksty społeczeństwa globalnego a perspektywy tożsamości. Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Białystok. Trans Humana
Bokszański Zbigniew. 2006. Tożsamości zbiorowe. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN
Brzezińska Anna. 2005. Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Brzezińska Anna. Tożsamość jako podstawowy obszar i cel rozwoju. www.psychologia.amu.edu.pl. (dostęp 15.06.2011)
Calhoun Emily. Hopkins David. 1999. Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa. WSiP
Cialdini Robert B. Kenrick Douglas T. Neuberg Steven L. 2006. Psychologia społeczna. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Giddens Antony. 2007. Nowoczesność i tożsamość. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN
Guz Sabina. 2005. Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia. Lublin. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Hall Calvin S. Lindzey Gardner. 1994. Teorie osobowości, Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN
Joyce Bruce. Calhoun Emily. Hopkins David. 1999. Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa. WSiP
Leppert Roman. 2004. Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym. Teraźniejszość jako źródło wyzwań edukacyjnych. Materiały konferencyjne PTP, Wrocław
Nikitorowicz Jerzy. 2005. Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Nikitorowicz Jerzy. 2005. Mikroświat dziecka w ustawicznym procesie kreowania tożsamości. Problemy wczesnej edukacji. Nr 2(2)
Nowy Słownik Języka Polskiego. 2003. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN
Pilecka Władysława. Rudkowska Grażyna. Wrona Leszek. 1998. Podstawy psychologii. Kraków. Wydawnictwo Naukowe AP
Piwowarski Rafał (red.). 2003. Dziecko-Nauczyciel-Rodzice, Konteksty rozwoju i edukacji. Białystok. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Szczepska – Pustkowska Maria. 2005. Socjalizujący strumień pamięci: dzieciństwo jako trwani. Problemy Wczesnej Edukacji.Nr 2(2)
Tillman Klaus J. 1996. Teorie socjalizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
Terakomska Dorota. Bomba Jacek. 2003. Kraków. Być rodziną czyli jak budować dobre życie swoje i swoich dzieci. Wydawnictwo Literackie
Tołwińska Bożena. 2001. Stereotypy płci a tożsamość indywidualna. Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Białystok. Trans Humana, Białystok
Tripp David. 1996. Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Uszyńska-Jarmoc Jadwiga. 2007. Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok. Trans Humana
Zalewski Grzegorz. 1992. Psychologiczne modele świadomości i samoświadomości. Białystok. Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku
Opublikowane
2016-03-31
Jak cytować
GĄTAREK, Izabela. Kim jestem? Czyli o kształtowaniu tożsamości dziecka. Seminare. Poszukiwania naukowe, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 105-116, mar. 2016. ISSN 2450-1328. Available at: <http://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/23>. Date accessed: 23 paź. 2017.
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej