„[Mulier] salvabitur per filiorum generationem” (1Tm 2,15) w interpretacji wybranych dzieł łacińskich Ojców Kościoła

  • Tadeusz Kołosowski, SDB Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw

Abstrakt

[Γυνή] σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας (1Tm 2,15). Jaki jest sens słów św. Pawła Apostoła o zbawieniu kobiety przez rodzenie dzieci? Czy słowo τεκνογονία znaczy coś więcej niż „macierzyństwo”, „rodzenie dzieci”? W jaki sposób tekst 1Tm 2,15 interpretują wybrani łacińscy ojcowie Kościoła: Hilary z Poitiers, Ambroży, Ambrozjaster, Hieronim, Augustyn i Grzegorz Wielki. Ambrozjaster nie wychodzi w swoim komentarzu poza to, co w Liście do Tymoteusza powiedział św. Paweł Apostoł. Pozostali pisarze dystansują się od myśli interpretowania tego tekstu wyłącznie w sposób literalny, szukają głębszego duchowego sensu i dla słowa τεκνογονία, i dla rozumienia całego wersetu. Św. Augustyn a za nim św. Grzegorz Wielki, w dzieciach, przez rodzenie których dostępuje się zbawienia, dopatrują się dobrych, szlachetnych uczynków. Hilary z Poitiers, Ambroży z Mediolanu i Hieronim dokonują typologiczno-alegorycznej interpretacji tekstu św. Pawła Apostoła. Tajemnica stworzenia Adama i Ewy odnosi się do Chrystusa i Kościoła. Adam i Ewa są typem Chrystusa i Kościoła. Kobieta zbawiona przez rodzenie dzieci, to Kościół, który przez chrzest rodzi ludzi do zbawienia.

Wykaz bibliografii

Aland, Kurt, ed. 1968. The Greek New Testament. Stuttgart: Württemberg Bible Society.
Biblia Tysiąclecia z komentarzami. Pismo Święte Nowego Testamentu – Pierwszy List do Tymoteusza – 1 Tm 2,15. 2006. Wydawnictwo Pallotinum.
Dekkers, Edouard, Jean Fraipont, ed. 1956. Augustinus Hipponensis, Enarrationes in Psalmos. Corpus Christianorum. Series Latina 39. Turnholti: Brepols.
Brisson, Jean-Paul, ed. 1947. Hilaire de Poitiers, Traité des mystères. Sources Chrétiennes 19. Paris : Les Éditions du Cerf.
Schenkl, Karl, ed. 1897. Ambrosius Mediolanensis, De paradiso. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 32,1. Pragae-Vindobonae-Lipsiae.
Gori, F., ed. 1989. Ambrosius Mediolanensis, De institutione uirginis et sanctae Mariae uirginitate perpetua ad Eusebium. Biblioteca Ambrosiana 14,2. Milano.
Migne, Jean-Paul, ed. 1845. Ambrozjaster, In epistolam beati Pauli ad Thimoteum Primum. Patrologia Latina 17. Paris.
Migne, Jean-Paul, ed. 1845. Hieronymus, Commentarii in epistolas sancti Pauli, In primam epistolam ad Thimoteum. Patrologia Latina 26. Paris.
Ożóg, Monika, ed. 2011. Hieronim, Listy. In Hieronim, Listy III (80-115), trans by. M. Ożóg. Źródła Myśli Teologicznej 61. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Migne, Jean-Paul, ed. 1845. Hieronymus, Aduersus Iouinianum. Patrologia Latina 23. Paris.
Mountain, W. J., ed. 1968. Augustinus Hipponensis, De Trinitate. Corpus Christianorum. Series Latina 50. Turnholti: Brepols.
Adriaen, M., ed. 1980. Gregorius Magnus, Moralia in Iob. Corpus Christianorum. Series Latina 143. Turnholti: Brepols.
Stanula, Emil, 2002. Wstęp : Życie i działalność św. Hilarego z Poitiers. In Hilary z Poitiers, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza - Traktat o tajemnicach, 7-40. Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 63. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Opublikowane
2016-12-31
Jak cytować
KOŁOSOWSKI, Tadeusz. „[Mulier] salvabitur per filiorum generationem” (1Tm 2,15) w interpretacji wybranych dzieł łacińskich Ojców Kościoła. Seminare. Poszukiwania naukowe | OJS 3x po polsku, [S.l.], v. 37, n. 4, p. 151-162, gru. 2016. ISSN 2450-1328. Available at: <http://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/104>. Date accessed: 23 wrz. 2017.
Dział
Z problematyki historycznej