Wybrane aspekty metodologii teorii ugruntowanej – jakościowej strategii badawczej

  • Barbara Skoczyńska-Prokopowicz Uniwersytet Rzeszowski

Abstrakt

Osoby prowadzące badania naukowe w obszarze nauk społecznych ciągle poszukują nowych sposobów analizy rzeczywistości społecznej. W badaniach naukowych, obok metod ilościowych, od wielu lat chętnie wykorzystuje się metody badań jakościowych. Jedną z metodologii dostarczającej podstaw do systematycznego przeprowadzenia badań empirycznych i analizy uzyskanych danych jakościowych jest metodologia teorii ugruntowanej. Artykuł ma charakter przeglądowy, prezentujący główne założenia teorii ugruntowanej. Celem artykułu jest także porównanie metodologii z podejściem etnometodologicznym wraz ze wskazaniem roli badacza w badaniach jakościowych.

Wykaz bibliografii

Babbie, Earl. 2013. Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN
Charmaz, Kathy. 2013. Teoria ugruntowana: praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: PWN
Czech, Alojzy.2004. „Dedukcja vs indukcja w nauce o przedsiębiorstwie”. In Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – między teorią a praktyką, (eds.) Henryk Jagoda, Jan Lichtarski. Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, No. 1014, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu: 117-126
Górny, Agata. 1998. „Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego w badaniach nad migracjami”. Prace Migracyjne, No. 20, Instytut Studiów Społecznych UW: 1-51
Glaser, Barney B, and Judith Holton. 2010. „Remodelowanie teorii ugruntowanej”. Przegląd Socjologii Jakościowej, Vol. VI, No. 2/2010: 81-102
Hempel Carl G. 2001, Filozofia nauk przyrodniczych. Warszawa: Athleteia
Huberman A. Michael, and Matthew B. Miles 2000. Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana
Kacperczyk Anna. 2007. „Badacz i jego poszukiwania w świetle “Analizy Sytuacyjnej” Adele E. Clarke”. Przegląd socjologii jakościowej, Vol. III, No. 2/2007: 5-28
Konecki, Krzysztof. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Lewis-Beck, Michael S., and Alan Bryman, and Tim F. Futing Liao.2004. Encyclopedia of Social Science Research Methods, SAGE Publications, 2004, Inc. Retrived 10.11.2015. http://knowledge.sagepub.com/view/socialscience/n1011.xml
Silverman, David. 2007. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Opublikowane
2016-12-31
Jak cytować
SKOCZYŃSKA-PROKOPOWICZ, Barbara. Wybrane aspekty metodologii teorii ugruntowanej – jakościowej strategii badawczej. Seminare. Poszukiwania naukowe | OJS 3x po polsku, [S.l.], v. 37, n. 4, p. 139-149, gru. 2016. ISSN 2450-1328. Available at: <http://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/103>. Date accessed: 23 wrz. 2017.
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej