Kobylińska, Z. (2016). Gianniego Vattima postulat słabego chrześcijaństwa. Seminare. Poszukiwania Naukowe | OJS 3x Po Polsku, 37(3), 61-71. Retrieved from http://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/69