Grajewski, C. (2015). XV Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (Gniezno, 23-25 września 2014). Seminare. Poszukiwania Naukowe | OJS 3x Po Polsku, 36(3), 220-222. Retrieved from http://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/158